2273698
QOuIPxG4oVjlF9AGyj01DPMw9JO0B89smwFvBi/XKqhVCqaNU3HtMquvlV|fHAJf
Liên hệ
1

Liên hệ

Với mục tiêu dân chủ trong nhà trường, ban giám hiệu nhà trường luôn muốn nghe những ý kiến đóng góp, phản ảnh từ phía học sinh. Mời các bạn hãy gửi các ý kiến.
Thông tin liên hệ

Trường Trung Học Phổ Thông Anh Sơn 2

Địa chỉ: Thôn 2 - Lĩnh Sơn - Anh Sơn - Nghệ An

Điện thoại: (038) 3 727 106

Email: c3anhson2@nghean.edu.vn