2273698
QOuIPxG4oVjlF9AGyj01DC95cGo3nRXjKEzK7h18K0/ci1CEnNSS4CO9bpCz6nXf
Hướng tới kỷ niệm ngày 08/03/2015
Tin hoạt động phong trào
0

Hướng tới kỷ niệm ngày 08/03/2015

Căn cứ Chương trình công tác năm 2015 của BNC – CĐGD Nghệ an và Hướng dẫn số 30/CĐN về ''Hướng dẫn chương trình công tác nữ công năm học 2015 - 2016 và kỷ niệm 106 năm ngày Quốc tế phụ nữ, 1976 năm ngày khởi nghĩa Hai Bà Trưng trong nữ Nhà giáo và lao động" của Công đoàn giáo dục Nghệ An.