2273698
QOuIPxG4oVjlF9AGyj01DC95cGo3nRXjKEzK7h18K0|M5jXwbzn8WYtxymxBdHXT
Hướng tới kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 08/03/2015
Tin hoạt động phong trào
0

Hướng tới kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 08/03/2015

Thông qua các hoạt động kỷ niệm 8/3 nhằm khơi dậy và phát huy truyền thống anh hùng bất khuất của Hai Bà Trưng, của phụ nữ Việt Nam; tuyên truyền phong trào phụ nữ thế giới; tạo không khí phấn khởi trong nữ CCVC, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện tốt các phong trào thi đua góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của năm học.